Kerkmuzikale Bevoegdheden

Kerkmuzikale Bevoegdheden en Bevoegdheidsverklaringen

Wie professioneel wil werken als kerkmusicus - organist of cantor/dirigent - heeft daarvoor bevoegdheidsverklaring I of II. Wie als amateur als kerkmusicus wil werken, heeft daarvoor bevoegdheidsverklaring III nodig. Het functieniveau van een (wijk)gemeente of parochie bepaalt welke bevoegdheid de in die gemeente aan te stellen kerkmusicus moet hebben. Zie hier voor meer informatie over de kerkmuzikale functieniveaus. 

Bevoegdheidsverklaringen

De bevoegdheidsverklaringen die nodig zijn bij de drie bevoegdheden, worden verstrekt op grond van de voltooide opleiding. In overzicht, met daarbij ook de oudere diplomabenamingen: 

 • Eerstegraads bevoegdheid:
  • Conservatorium: afgeronde master orgel of koordirectie gecombineerd met de studie kerkmuziek (Kerkelijk Orgelspel of Kerkelijk Koorleider)
   • Oudere diplomabenamingen:
   • Master
    • orgel (solisten)diploma C
    • diploma orgel Uitvoerend Musicus
    • NIK diploma Kerkmuziek Orgel
   • Kerkelijk Orgelspel / Kerkelijk Koorleider:
    • Praktijkdiploma Kerkmuziek
 • Tweedegraads bevoegdheid: 
  • Conservatorium: afgeronde bachelor orgel of koordirectie gecombineerd met de studie kerkmuziek (Kerkelijk Orgelspel of Kerkelijk Koorleider)
   • Oudere diplomabenamingen:
    • Bachelor:
     • Orgel onderwijsakte A en B
     • diploma Orgel Docerend Musicus
     • NIK parktijkdiploma Kerkmuziek Orgel
    • Kerkelijk Orgelspel / Kerkelijk Koorleider:
     • Praktijkdiploma Kerkmuziek
  • Afgeronde bachelor muziek in combinatie met de studie kerkmuziek (Kerkelijk Orgelspel of Kerkelijk Koorleider)
 • Derdegraads bevoegdheid: 
  • Afgeronde driejarige cursus Kerkmuziek III

Toekenning bevoegdheidsverklaringen

 • Protestantse Kerk:

de bevoegdheidsverklaring wordt afgegeven door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland namens de Kleine Synode op grond van art. 7 van de Generale Regeling voor kerkmusici. De aanvraag moet schriftelijk (bij voorkeur per mail) toegestuurd worden, met daarbij scans of kopieën van het/de behaalde diploma(s), naar:

Academie van de Protestantse Kerk
t.a.v. Commissie Regeling Kerkmusici (Peter Ouwerkerk)
info@protestantsekerk.nl
Postbus 8504 
3503 RM Utrecht

 • Rooms-Katholieke Kerk:

in overleg met de werkgever (de parochie).