Beheer

Beheer

Nederland telt een grote hoeveelheid orgels en de meeste daarvan staan in kerken. Vaak gaat het om historische waardevolle instrumenten, al dan niet met monumentenstatus. Maar of die status nu wel of niet van toepassing is, het orgel is per definitie een complex en waardevol instrumenten waarbij zorgvuldig beheer van belang is.

Meer informatie over beheer en/of nieuwbouw:

  • De Commissie Orgelzaken (COZ), ressorterend onder de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer binnen de PKN, geeft advies over nieuwbouw en restauratie. Zie: www.kerkrentmeester.nl. Hier kan de COZ-brochure Zorg voor het Orgel worden gedownload.
  • Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR). Een college van orgel- en klokkendeskundigen die parochies ondersteunen en adviseren m.b.t. het beheer van orgels en klokken. 
  • Platform Klinkend Erfgoed: een samenwerkingsverband van opdrachtgevers/eigenaren, opdrachtnemers (bouwers, adviseurs, inspecteurs) en verder alle andere betrokkenen bij het beheer en behoud van orgels en klokken (luidklokken, beiaards en torenuurwerken). Het Platform Klinkend Erfgoed valt onder de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Beide instanties gaven de waaier Zorg voor uw orgel uit. 
  • De orgeladviseurs zijn verenigd in het College van Orgeladviseurs in Nederland (CVON). De opleiding tot orgeladviseur wordt verzorgd door de Landelijke Opleiding tot Orgeladviseur.  
  • Vereniging van Orgelbouwers in Nederland.