Vrijwilligers

Kerkmusici die niet vallen onder de Generale Regling Kerkmuziek (PKN) of de Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek, of op een andere wijze zijn aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst, gelden als vrijwilliger. Wanneer zij een vergoeding ontvangen, gelden voor hen de regels van de Belastingdienst t.a.v. vrijwilligersvergoedingen. Dit is dus ongeacht het kerkgenootschap waarvoor zij hun werk doen, en ook ongeacht de aard van de bijdrage (vocaal of instrumentaal). 

Inhoud

Die regels komen samengevat hier op neer: 

  • maximaal € 4,50 per uur
  • maximaal € 150,- per maand
  • maximaal € 1.500 per jaar

(Dit zijn de bedragen voor 22 jaar en ouder. Voor de leeftijdscategorie daaronder geldt het maximale uurbedrag van € 2,50; het maximum voor de maand- en jaarbedragen blijven gelijk). 

De Protestantse Kerk is het de belastingdienst overeengekomen dat voor één kerkdienst 5 uur staat. Uitgaande van het maximum van € 4,50 per uur is het maximumbedrag voor één dienst € 22,50 (tot 22 jaar € 12,50). 

Meer informatie

  • De uitgebreide informatie over de regels van de belastingdienst is te vinden op www.belastingdienst.nl
  • Op de site van de Protestantse Kerk is een download te vinden Vrijwilligersvergoeding voor kerkmusici. Zie www.protestantsekerk.nl (onder de kop 'Modellen kerkmusicus-vrijwilligers'. 
  • Voor de Rooms Katholieke Kerk is informatie te vinden op de site van de NSGV. Amateurmusici onder het niveau van Kerkmuziek III kunnen een vergoeding overeenkomen met het kerkbestuur. De salaristabel geeft hier de bedragen voor aan (niveau a of niveau b).