KDOV

Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging

Wij zijn …

de vereniging voor dirigenten en organisten die werkzaam zijn in een Rooms-Katholieke parochie.

Wat doen wij?

Het is ons doel om het werk en de werkomstandigheden van onze leden te bewaken en bevorderen. Daarbij richten ons aan de ene kant op het ontwikkelen van de vakbekwaamheid. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij de leden bij de uitvoering van hun taak, met oog op overlegsituaties en in zaken die de arbeidspositie betreffen. Bij dit alles speelt het KDOV-blad een rol; dit blad verschijn 4 maal per jaar. Verder is er de jaarvergadering, waarbij het niet alleen gaat om het jaarverslag en de jaarcijfers, maar ook om ontmoeting en kerkmuzikale verdieping. Wij zijn sterk in de belangenbehartiging van onze leden, in adviseren en bemiddelen.

Website