PCTE

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Wij zijn…

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) richt zich op de deskundigheid van het kader (vrijwilligers en professionals) van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is de missie van het PCTE om het kader (waaronder ook de kerkmusici) te vormen en ondersteunen met een relevant, goed en gevarieerd aanbod dat de bezieling van de werkers en de kwaliteit van het werk versterkt.

Wat doen wij?

 Hoeven

Studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek

17 - 20 juli 2018

 'Nu laat ons gaan'

Lees meer

of ga gelijk naar de pagina van het PCTE met alle informatie en aanmeldingsformulier 

Jaarlijks is er de Werkweek voor Kerkmuziek en Liturgie. Daar wordt gewerkt volgens een stevig gevuld dagschema voor verschillende (doel)groepen:

  • kerkmusici;
  • (ervaren) cantorij- en koorzangers;
  • gemeenteleden;
  • lectoren en voorgangers.

De werkweek vindt traditiegetrouw plaats in het voormalig seminarie Bovendonk in Hoeven, Noord-Brabant. Verder organiseren wij de driejarige Cursus Kerkmuziek. Wie als vrijwilliger wil werken als kerkmusicus kan deze driejarige cursus kerkmuziek van het PCTE volgen. Deze cursus wordt in 3 plaatsen gegeven en leidt op tot diploma Kerkmuziek III. Op grond daarvan kan de Bevoegdheidsverklaring III worden aangevraagd. De cursus bestaat uit 21 modules.

Waar zijn we sterk in?

Het (doen) organiseren van een rijk en inspirerend aanbod van begeleiding en (na)scholing voor kerkelijk kader. Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in? We ondersteunen het initiatief van harte (financieel en inhoudelijk) en brengen het netwerk van de Protestantse Kerk in.

Website