Kerkzang.nl

Centrum voor de Kerkzang

Wij zijn …

Kerkzang.nl is de organisatie voor ieder die betrokken is bij de vocale kerkmuziek – de zang van, voor en door de gemeente. Kerkzang.nl richt zich daarbij in de eerste plaats op het brede spectrum van protestantse en protestantsoecumenische kerken. We werken waar mogelijk zoveel mogelijk samen met verwante organisaties, bijvoorbeeld in ons aanbod voor ondersteuning van kerkmusici rond het nieuwe liedboek.

Wat doen wij?

Kerkzang.nl wil de organisatie zijn voor de zingende kerk in Nederland. In de praktijk geeft Kerkzang.nl daaraan gestalte door het uitgeven van bladmuziek, het organiseren van studiedagen en cursussen, de invulling van bijeenkomsten voor verschillende groepen, zoals gemeenten, kerkenraden, cantorijen of belangstellenden, en het geven van ondersteuning in het algemeen aan ieder die in het veld van de vocale kerkmuziek werkzaam is. Wij organiseren verder \ de Kerkmuziekdagen voor de Jeugd.

Waar zijn we sterk in? 

Wat brengen wij in het Huis van deKerkzang.nl is een organisatie met een rijk verleden en een geschiedenis van ruim 65 jaar. Daardoor kunnen we putten uit een breed aanbod aan bladmuziek dat in de loop der tijd door ons is uitgegeven. Daarnaast hebben we een breed netwerk van kerkmusici gevormd die we kunnen benaderen voor het geven van hoogwaardige op maat gesneden cursussen, waaronder de Basiscursus Cantor. Jarenlang organiseerden wij ook activiteiten voor kinderen en jongeren zoals de Kerkmuziekdagen voor de Jeugd rond Hemelvaart en het Midwinterzingen in de kerstvakantie. 

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Bestaande en nieuwe bladmuziek voor koren en cantorijen (verkrijgbaar via onze webwinkel), een aanbod van cursussen, een netwerk van met name amateur kerkmusici.

Website