Kerkmuziek Netwerk

Stichting Kerkmuziek Netwerk


Wij zijn …

Stichting Kerkmuziek Netwerk spant zich in om (de kennis over) kerkmuziek in de ruimste zin toegankelijk te maken voor een breed publiek: zowel voor musici en theologen als voor luisteraars, voor bezoekers van kerkelijke vieringen, voor zinzoekers buiten de kerk en voor schoolkinderen. In projecten, die gezamenlijk met het netwerk worden ontwikkeld, helpt Kerkmuziek Netwerk door te verbinden, te inspireren en te communiceren. Kennis delen is een belangrijk speerpunt.

Wat doen wij?

Stichting Kerkmuziek Netwerk is de initiatiefnemer van een aantal vernieuwende projecten. In 2013 organiseerden we de LiedboekChallenge om mensen uit te dagen om nieuwe liederen in het Liedboek samen te gaan zingen. Sinds 2013 is het project Orgelkids ondergebracht in de Stichting. Orgelkids verhuurt een Doe-orgel dat kinderen kunnen bouwen en daarna bespelen, voorzien van lessuggesties en materialen. Orgelkids heeft sinds 2015 een filiaal in Vlaanderen met een tweede Doe-orgel. Kerkmuziek Netwerk is ook de initiatiefnemer van de Kerkliedwiki: een open informatieplatform met achtergrondinformatie over alle kerkliederen. De Kerkliedwiki wordt gevuld door teams van vrijwilligers, die elkaar ontmoeten op Schrijfdagen.

Waar zijn we sterk in?

De kracht van Stichting Kerkmuziek Netwerk ligt in de educatie en de communicatie. Wij weten vakmensen en liefhebbers uit te dagen hun kennis te delen en elkaar verder te helpen. Om dat tot bloei te laten komen investeert Kerkmuziek Netwerk zelf ook tijd en geld in goede ideeën, en ontwikkelt eigen projecten (waar vervolgens zoveel mogelijk anderen bij betrokken worden om het verder te brengen). Kerkmuziek Netwerk is een project- en netwerkorganisatie. Het komt niet voort uit een specifieke kerkelijke traditie maar begint bij de muziek, met als doel die per doelgroep op de meest passende manier onder de aandacht te brengen.

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Kerkmuziek Netwerk brengt naast gedegen kennis over theologie en kerkmuziek, ook kennis en ervaring in over educatie en leermiddelenontwikkeling voor alle denkbare doelgroepen. Bovendien weet Kerkmuziek Netwerk nieuwe en sociale media optimaal te benutten voor communicatiedoeleinden. Wij willen met en voor het Huis een herkenbaar label ontwikkelen ‘Ontdek Kerkmuziek’ om allerlei nieuwe en inspirerende activiteiten beter te kunnen profileren in het veld.

Website