VGK

Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici

Wij zijn …

een vereniging (opgericht in maart 1974) die zich vanuit de gereformeerde traditie bezighoudt met liturgie en kerkmuziek. De vereniging komt oorspronkelijk voort uit de Gereformeerde Kerken (vrijg.). Nadat de VGK de eerste decennia van haar bestaan zich vooral richtte op kerkorganisten, houdt zij zich vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw ook intensief bezig met de eredienst.

Wat doen wij?

De voornaamste activiteit van de vereniging is de uitgave van het blad EREdienst. Hierin worden artikelen geplaatst over onderwerpen die relevant zijn voor de gereformeerde liturgiepraktijk. Daarnaast zorgt de VGK voor bladmuziek ten behoeve van de amateurorganist. Dit gebeurt door middel van de muziekbijlagen in EREdienst; daarnaast worden afzonderlijke bundels met koraalmuziek uitgegeven bij gezangen uit het Gereformeerd Kerkboek. De vereniging kent vijf districten, maar slechts een paar daarvan organiseren de laatste jaren nog activiteiten. De afgelopen jaren werkt de VGK in toenemende mate op organisatorische en inhoudelijk vlak samen met zusterverenigingen.

Waar zijn we sterk in?

Een sterk onderdeel van de VGK is het verenigingsblad EREdienst dat de liturgie en kerkmuziek vanuit gereformeerde optiek belicht wordt, en dat een bredere lezersgroep heeft dan enkel kerkmusici. Een ander sterk punt is dat de vereniging veel ervaring heeft in het opzetten en organiseren van cursussen voor amateurorganisten.

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Kennis van de liturgische en kerkmuzikale praktijk van de gereformeerde traditie, in verleden en heden.

Website