SLWK

Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Wij zijn …

De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek richt zich op het onderhouden en verbreiden van specifieke kennis omtrent liturgie en kerkmuziek vanuit de Lutherse kerkmuzikale traditie. Het contact met de werkers in het veld heeft bij ons hoge prioriteit. Met kerkmusici, koorzangers en predikanten wordt nauw contact onderhouden en daarbij stellen wij ons zoveel mogelijk coördinerend op.

         
     

Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek 2018

28 juli - 3 augustus in Denekamp

Wat doen wij?

Wij organiseren werkweken voor kerkmuziek, muziekdagen voor jeugd en jongeren, studiedagen voor kerkmusici en korendagen. Drie à vier maal per jaar verschijnt het tijdschrift 'Musica Sacra'. Verder geven wij muziek uit.

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Kennis van de lutherse kerkmuzikale traditie.

Website

www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl