ISK

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

Wij zijn…

een stichting waarin acht kerken participeren: Protestantse Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Remonstrantse Broederschap, Vrijzinnigen Nederland, Nederlands Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Verenigde Protestantse Kerk in België en Evangelisch Lutherse Kerk in België.

Wat doen wij?

Onze doelstelling is de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. Een kerntaak is de uitgave van een liedboek voor de deelnemende kerken: in 1973 het Liedboek voor de kerken en in 2013 Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk. Verder dragen wij zorg voor achtergrondinformatie bij het liedboek (een digitaal compendium), stimuleren wij een veelzijdig, doelmatig en inspirerend gebruik van het liedboek alsmede het maken van nieuwe liederen. Ook behartigen wij de rechten van de auteurs van onze uitgaven (dichters, vertalers en componisten).

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Wij brengen onze expertise in (kennis over de achtergronden en gebruiksmogelijkheden van de liederen en teksten in onze uitgaven) en zoeken het contact en de mogelijkheden tot samenwerking voor het realiseren van onze doelstelling.

Website