WMKO

Werkgroep Muziek in de Kerk en Organistenkring

Wij zijn…

een werkgroep binnen de Doopsgezinde Broederschap. Ons doel is het bevorderen van de muziek binnen de eredienst van onze gemeenten. Wij willen gemeenten, kerkenraden, predikanten en kerkmusici binnen de Doopsgezinde Broederschap in hun kerkmuzikale praktijk ondersteunen.

Wat doen wij?

Wij geven advies en voorlichting over liturgie en kerkmuziek, helpen desgewenst bij het vervullen van vacatures, bieden een cursus voor de opleiding van organisten, werken mee aan landelijke en regionale muziekactiviteiten en organiseren themadagen en workshops.

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in?

Onze tweejarige basiscursus voor pianisten en organisten die weinig tot geen ervaring of scholing hebben in het begeleiden van de gemeentezang; de ervaring die we met deze cursus hebben opgedaan.

Website

www.muziekindekerk.nl
www.organistenkring.nl