Eredienst Creatief

Eredienst Creatief

Wij zijn...

Een gezelschap van musici, predikanten en anderen die zich bezig houden met vernieuwing en creatieve vormgeving van de christelijke eredienst/samenkomst en de liturgie. 

Wat doen wij? 

We organiseren bijeenkomsten om kennis en inzichten m.b.t. liturgie en muziek over te dragen. Meer nog: om te experimenteren met nieuwe en creatieve (muzikale) vormen in de eredienst. Die bijeenkomsten hebben vaak een workshopachtig karakter: een 'muzikaal-liturgische oefenruimte'. 

Waar zijn wij sterk in? 

Wij zijn sterk in het verbinden van uiteenlopende liedculturen, het vinden van nieuwe en creatieve (muzikale) vormen en het ontwikkelen van vormen van 'narratieve' liturgie. We bedoelen met dit laatste liturgieën met een muzikale en tekstuele spanningsboog. 

Wat brengen wij in het Huis van de Kerkmuziek in? 

De hierboven genoemde expertise, een aanbod van workshops en het meedenken in het grotere geheel van het Huis van de Kerkmuziek. 

Website

www.eredienstcreatief.nl