Kerkmuziek - dat zijn twee woorden

Kerkmuziek

Kerkmuziek - dat zijn twee woorden bij elkaar. Kerk en muziek hebben met elkaar te maken. Tijdens kerkdiensten is er altijd wel een vorm van muziek. Kerken zijn geliefde locaties voor concerten. In de meeste kerken is een vast muziekinstrument te vinden – het orgel (in oude kerken vaak van respectabele leeftijd en daarom in veel gevallen erkent als een waardevolle erfenis uit het verleden – klinkend erfgoed).
Bij het Huis van de Kerkmuziek gaat het dus over muziek die verbonden is met de kerk. Dat kan liturgische muziek zijn, muziek die een plek heeft in kerkdiensten. Het kan ook muziek zijn die ooit voor liturgisch gebruik is geschreven, maar nu ook daarbuiten klinkt – tijdens concerten of festivals. Kerkmuziek, liturgische muziek, religieuze muziek – deze begrippen lopen door elkaar. Er is onderscheid maar ook overlap. De verbindende factor is dat het gaat over muziek in combinatie met geloof en zingeving, Daar komt vaak bij dat het gaat om muziek die samenhangt met liturgie, kerkdienst, ritueel.
Juist deze verbinding van muziek en kerk laat zien dat het bij ‘kerkmuziek’ niet alleen gaat om noten en klanken, maar vooral ook om de diepere lagen. Het gaat om geloof, om geloofsgemeenschap, om lofprijzing, om zingeving. Kerkmuziek doet je over de horizon heen kijken – je wordt opgetild, raakt geïnspireerd, ervaart de verbondenheid met God en met elkaar.