Bibliotheek (2)

Tijdschriften omslagen
Welkom in de bibliotheek van het Huis van de Kerkmuziek.
Stapsgewijs richten we deze bibliotheek in. We beginnen met de tijdschriftenplank.


Tijdschriften

In de wereld van liturgie en kerkmuziek verschijnen er heel wat bladen. Soms als verenigingsblad, soms als tijdschrift. Maar wie leest ze allemaal, wie ziet kans om zich op al deze bladen te abonneren? De redacties van een aantal van deze bladen hebben daarom samen met het Huis van de Kerkmuziek afgesproken om met regelmaat een artikel in de digitale bibliotheek van het Huis van de Kerkmuziek te plaatsen. 

Hier zijn de eerste drie artikelen! Met dank aan de redacties en uitgevers van het Gregoriusblad, Musica Sacra en Muziek & Liturgie

Bibliotheek Musica Sacra 2018 92 DriesslerHans Jansen, 
Johannes Driessler: componist van de wederopbouw
(Musica Sacra 2018-92) 

Zie voor informatie over Musica Sacra
hier

Bibliotheek ML oktober 2018 2Cees-Willem van Vliet,
Allerzielen nostra inventio.
Over het ontstaan van Allerzielen
(Muziek & Liturgie oktober 2017)

Zie voor informatie over Muziek & Liturgie
hier

Bibliotheek Gregoriusblad 3 2017 2Martin Hoondert, 
Deltaplan Liturgische Muziek: Liturgie, muziek en catechese
(Gregoriusblad 2017 nr. 3)

Zie voor informatie over het Gregoriusblad
hier

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML oktober 2020 CNVPeter Ouwerkerk, De belangenbehartiging van de kerkmusicus. Is het tijd voor een echte vakbond?

Zie voor informatie over Muziek & Liturgie hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken 

 

Wonen in klanken. Een muzikale biografie van Maurice Pirenne

Biografie Maurice Pirenne kopieMaurice Pirenne (1928-2008) was priester-musicus van het bisdom s'-Hertogenbosch. Naast zijn priesterschap was Pirenne van grote betekenis voor de kerkmuziek in Nederland. Zeker na het Tweede Vaticaanse Concilie waarbij ruimte werd gegeven voor composities in de eigen landstaal. Pirenne was actief als rector cantus van de Schola Cantorum, organist, conservatoriumdocent, componist.

Als rector cantus (dirigent) van de Schola Cantorum heeft Pirenne in de periode 1965-1991 aan honderden kinderen uit ’s-Hertogenbosch en omstreken muziekonderwijs gegeven. Hij leerde hen kennismaken met de grootheden uit de renaissance, maar ook met de hedendaagse componisten. Een groot aantal van die kinderen heeft zijn eigen weg gevonden met een beroep in de muzikale sector. Onder andere dirigenten, organisten en musicologen kregen van Pirenne hun eerste muziekonderricht en daarmee de bezieling voor hun verdere carrière.

Maurice Pirenne was ten volle priester en musicus en deze twee componenten waren bepalend voor zijn leven en vooral ook als schepper van een groot aantal composities. 

Jeroen Felix, de huidige rector cantus van de St. Janskathedraal en opvolger van Pirenne

Als organist was Pirenne vanaf de jaren zestig betrokken bij de restauraties en inspelingen van vele Brabantse orgels. Als veelgevraagd organist had hij een drukke concertagenda in binnen- en buitenland.

Aan de conservatoria van Tilburg, Arnhem en in Utrecht was hij een geliefd docent en ook daar een grote inspiratiebron voor zijn leerlingen.

Als componist was Pirenne een vruchtbaar schrijver. Hij componeerde veelal in opdracht. Zijn laatste compositie, de Sint-Jansmis, schreef hij vlak voor zijn dood voor het 450 jarig bestaan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. De Schola Cantorum voerde deze mis uit in de Sint-Pieter in Rome.

In deze biografie, 400 rijk geïllustreerde pagina’s, beschrijven de auteurs Jan Jaap Zwitser en Anton Vernooij het leven en de composities van Pirenne. Zijn eerste stappen naar het priesterschap op de seminaries van Beekvliet en Haaren, zijn studie aan het Istituto di Musica Sacra in Rome en zijn verdere leven als priester-musicus. Het tweede deel van de biografie is gewijd aan een analyse van een aantal composities. Tevens is een volledige oeuvrelijst opgenomen.

De biografie kost € 22,50. (Wonen in Klanken, Jan Jaap Zwitser en Anton Vernooij, ISBN/EAN: 978-90-9032383-1, uitgave van de Stichting Maurice Pirenne) en is verkrijgbaar via: info@stichtingmauricepirenne.nl.

Meer informatie over de Stichting Maurice Pirenne is te vinden op www.stichtingmauricepirenne.nl