Waarom Huis van de Kerkmuziek?
Waarom Huis van de Kerkmuziek? Bron afbeelding: Martin Pottjewijd
sept 26

Gaat het goed met de kerkmuziek? Die vraag kun je op twee manieren beantwoorden: met ja en met nee. Ja, als je kijkt hoeveel mensen wekelijks actief kerkmuziek bedrijven (we hebben in ons land alleen al tienduizenden cantorij/koorleden en duizenden organisten!) en nee, als je kijkt naar de beleidsmatige aandacht die de kerkelijke organen hebben voor de betekenis van kerkmuziek en de (te) geringe aanwas van jongeren. Beide antwoorden maken het noodzakelijk iets te doen.

Op initiatief van de ISOK hebben veel organisaties die in ons land actief zijn op het terrein van de kerkmuziek de handen ineen geslagen: we willen laten zien dat kerkmuziek de kerkelijke gemeenschap draagt. Kerkmuziek heeft toekomst en blijft mensen inspireren. Als het organisatorisch niet binnen de kerken kan dan maar daar buiten. Maar wel: ten behoeve van de kerken!

Hoe dan?
Allerlei organisaties, van allerlei denominaties, zijn actief op het terrein van de kerkmuziek. In een aantal bijeenkomsten hebben zij uitgesproken te willen samenwerken binnen het virtuele Huis van de Kerkmuziek om op die manier de krachten te bundelen. De kerkelijke instanties worden daarmee ontlast en de samenwerking zorgt voor nieuw elan. Dank zij de financiële inbreng van de SLSK kunnen we een start maken en beginnen met de website van het Huis van de Kerkmuziek. Deze website vormt het hart van het werk. Op die site is informatie te vinden over de deelnemende organisaties, activiteiten, opleidingen, cursussen, rechtspositie etc. Docenten kunnen tegen een gering bedrag hier hun lespraktijk of concerten promoten. In deze blog geven we impressies van allerlei kerkmuzikale activiteiten en gebeurtenissen. Het Huis van de Kerkmuziek, deze site, is in ontwikkeling, dus er is meer te verwachten. Een discussieplatform bijvoorbeeld, dat ons op de hoogte houdt wat er kan en wat ons bezighoudt. Er zijn kortom kansen genoeg voor een levendige kerkmuziek-‘community’. Neem kennis van wat de website biedt. En dat wordt meer naarmate alle organisaties en individuen die met hun eigen inhoud vullen!

Doe mee!

 

Rein van der Kluit is voorzitter van de ISOK. Daarnaast speelt hij graag orgel, in Zeeland - zijn thuisprovincie - maar ook in Groningen! Hij verheugt zich op 20 november a.s. wanneer hij als lied van het Middelburgs Bachkoor in een kerkdienst alle motetten van Bach meezingt. Verder is hij bestuurlijk actief als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Middelburg en verschillende andere organisaties. De ervaring in de kerkelijk wereld heeft hem geleerd hoe belangrijk kerkmuziek is voor gemeenschapsvorming binnen de kerk en daarbuiten!