Culturele ANBI

ANBI logo1

 

Met ingang van 2018 verleende de belastingdienst het Huis van de Kerkmuziek de status van culturele ANBI. 

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 67714579

Fiscaal nummer

RISN: 857145356

ANBI en Culturele ANBI

ANBI staat voor  Algemeen nut beogende instelling. Instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, krijgen de toekenning Culturele ANBI. 

 

Giften en schenkingen: belastingvoordeel

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Ter vergelijking: dat is voor particulieren 25% en voor ondernemeing 50% meer dan bij een gewone ANBI. 

Meer informatie over schenkingen e.a. is te vinden op de website van de Belastingdienst.  

Steun het Huis van de Kerkmuziek door te schenken aan: Stichting Huis van de Kerkmuziek, IBAN NL49 ABNA 0252 1632 06 o.v.v. 'schenking'. 

 

Doelstelling

Het bevorderen van de samenwerking tussen rechtspersonen en/of natuurlijke personen die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het inrichten en onderhouden van een website waarop zoveel mogelijk informatie op het terrein van de kerkmuziek voor de deelnemers vindbaar is; b. het al dan niet op verzoek van een of meer deelnemers organiseren van activiteiten op het terrein van de kerkmuziek; c. het fungeren als vraagbaak en informatiepunt over kerkmuziek.

Statuten en Projectplan

 

Bestuur

  • Aviva Boissevain, voorzitter
  • Pieter Geleijns, penningmeester
  • Wim Ruessink, secretaris
  • Klaas Stulp
  • Jeroen Felix

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

 

Contactpersoon

Anje de Heer (coördinator Huis van de Kerkmuziek) 
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort
033 2586484 (di t/m do tijdens kantooruren)
info@huisvandekerkmuziek.nl
www.huisvandekerkmuziek.nl