Algemeen

Algemeen

Bewonersdagen

Verkenningsopdracht KVOK

  • Regelingen kerkmuziek voor de praktijk van nu en de toekomst - Notitie 
  • Verslag

Vakopleiding

Competenties Kerkmuziekopleiding

Vorming en toerusting Amateurs

Diversen

ANBI logo1

 

Met ingang van 2018 verleende de belastingdienst het Huis van de Kerkmuziek de status van culturele ANBI. 

Kamer van Koophandel

KvK-nummer: 67714579

Fiscaal nummer

RISN: 857145356

ANBI en Culturele ANBI

ANBI staat voor  Algemeen nut beogende instelling. Instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, krijgen de toekenning Culturele ANBI. 

 

Giften en schenkingen: belastingvoordeel

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Ter vergelijking: dat is voor particulieren 25% en voor ondernemeing 50% meer dan bij een gewone ANBI. 

Meer informatie over schenkingen e.a. is te vinden op de website van de Belastingdienst.  

Steun het Huis van de Kerkmuziek door te schenken aan: Stichting Huis van de Kerkmuziek, IBAN NL49 ABNA 0252 1632 06 o.v.v. 'schenking'. 

 

Doelstelling

Het bevorderen van de samenwerking tussen rechtspersonen en/of natuurlijke personen die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. De stichting tracht haar doel te bereiken door: a. het inrichten en onderhouden van een website waarop zoveel mogelijk informatie op het terrein van de kerkmuziek voor de deelnemers vindbaar is; b. het al dan niet op verzoek van een of meer deelnemers organiseren van activiteiten op het terrein van de kerkmuziek; c. het fungeren als vraagbaak en informatiepunt over kerkmuziek.

Statuten en Projectplan

 

Bestuur

  • Aviva Boissevain, voorzitter
  • Pieter Geleijns, penningmeester
  • Wim Ruessink, secretaris
  • Klaas Stulp
  • Jeroen Felix

De leden van het bestuur ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

 

Contactpersoon

Anje de Heer (coördinator Huis van de Kerkmuziek) 
Koningin Wilhelminalaan 5
3818 HN Amersfoort
033 2586484 (di t/m do tijdens kantooruren)
info@huisvandekerkmuziek.nl
www.huisvandekerkmuziek.nl

 

Kerkmuziek

Kerkmuziek - dat zijn twee woorden bij elkaar. Kerk en muziek hebben met elkaar te maken. Tijdens kerkdiensten is er altijd wel een vorm van muziek. Kerken zijn geliefde locaties voor concerten. In de meeste kerken is een vast muziekinstrument te vinden – het orgel (in oude kerken vaak van respectabele leeftijd en daarom in veel gevallen erkent als een waardevolle erfenis uit het verleden – klinkend erfgoed).
Bij het Huis van de Kerkmuziek gaat het dus over muziek die verbonden is met de kerk. Dat kan liturgische muziek zijn, muziek die een plek heeft in kerkdiensten. Het kan ook muziek zijn die ooit voor liturgisch gebruik is geschreven, maar nu ook daarbuiten klinkt – tijdens concerten of festivals. Kerkmuziek, liturgische muziek, religieuze muziek – deze begrippen lopen door elkaar. Er is onderscheid maar ook overlap. De verbindende factor is dat het gaat over muziek in combinatie met geloof en zingeving, Daar komt vaak bij dat het gaat om muziek die samenhangt met liturgie, kerkdienst, ritueel.
Juist deze verbinding van muziek en kerk laat zien dat het bij ‘kerkmuziek’ niet alleen gaat om noten en klanken, maar vooral ook om de diepere lagen. Het gaat om geloof, om geloofsgemeenschap, om lofprijzing, om zingeving. Kerkmuziek doet je over de horizon heen kijken – je wordt opgetild, raakt geïnspireerd, ervaart de verbondenheid met God en met elkaar. 

Functie

  1. kerkelijk orgelspel : de organist
  2. kerkelijk koorleider: de dirigent of cantor
  3. kerkelijk orgel en kerkelijk koorleider: de cantor-organist of organist-dirigent (RK)

In de kerk is iedereen is muzikaal (*)

Ook al zal niet iedereen zomaar van zichzelf zeggen dat hij of zij muzikaal is, het is een feit dat heel veel mensen wat met muziek hebben. Meestal gaat dat ook verder dan de ervaring dat iets een ‘een mooie compositie’ is of ‘een leuk nummer’. Muziek kan mensen diep raken, muziek raakt door het luisteren of spelen geladen met betekenis en ervaring. Geen wonder dat kerk en muziek een koppel zijn. Of: geloof en muziek. Of: zingeving en muziek. In het Huis van de Kerkmuziek gaat het over die combinatie.


Bij muziek gaat het over mensen

Muziek kan actief en passief. Actief als je zelf musiceert, passief als je luistert. Hoewel, passief? Dat is nog maar de vraag. Mensen gaan door luisteren bewegen – een voet tikt, een hand beweegt, even is er een luchtgitaar, er wordt een dansje gemaakt, er wordt mee geneuried, gehumd, gezongen. Bij muziek gaat het over de hele mens. Als je zelf speelt of zing geldt dat nog meer. Dan is het hele lichaam erbij betrokken, via armen, handen en vingers, via lippen, mond en adem, via intellect, verbeeldingskracht en inlevingsvermogen. Muziek appelleert aan gehoor en aan herkenning van klank en patroon, het heeft te maken met emotie en regulering van emotie, met stress en stressbeleving, met motivatie en stimulans. En dat niet alleen op individueel niveau, want als je samen musiceert ontstaat er één muzikale beweging, één stroom, één uitwisseling. Muziek is samenbindend en tegelijk uiting van gezamenlijkheid. Geen wonder dat muziek juist in de kerk, in de gezamenlijkheid van de liturgie, een plaats heeft. In het Huis van de Kerkmuziek gaat het ook daarover.


Kerk en muziek

In de kerk wordt muziek gemaakt. Het is zelfs een van de weinige plaatsen waar mensen die niet zelf een instrument bespelen, op een koor zitten of regelmatig naar concerten gaan, toch actief muziek maken. Samenzang – samen zingen – is een van de kenmerken van een kerkdienst. Die samenzang wordt begeleid door een of meerdere instrumenten, die samenzang kan ook omlijst en geïnitieerd worden door een koor of een voorzanger. Zo gaat het al eeuwenlang. Zo ontstond er een rijk repertoire en dat breidt zich nog steeds uit. Gewone kerkliederen maar ook grote en indrukwekkende composities zoals de cantates van Bach of het Requiem van Mozart. Muziek waarin de gewone kerkganger, de gewone liefhebber en de vakmensen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren, adem en emoties delen. In het Huis van de Kerkmuziek gaat het over die ontmoeting, die wederzijdse inspiratie.


Huis van de Kerkmuziek

Zingeving en muziek, geloof en muziek, muziek en gezamenlijkheid, wederzijdse inspiratie – over al deze dingen gaat het in dit huis. Wees welkom in de inspirerende wereld van de kerkmuziek!


Wat gebeurt er in het huis van de kerkmuziek?

(*) naar: Henkjan Honing, Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziek. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2012.