Beleid

Beleid


Cursus Kerkmuzikaal beleid


Inhoud

De afgelopen decennia is het kerkmuzikaal landschap ingrijpend gewijzigd. De praktijk dat kerkmuziek bestaat uit gemeentezang, een beperkt aantal liederen en begeleiding door een organist, is veelal verleden tijd. Om te voorkomen dat er een onsamenhangende praktijk ontstaat waarin kwaliteit niet voldoende gegarandeerd is, is het verstandig dat plaatselijke gemeenten een kerkmuzikaal beleid ontwikkelen. Daartoe dient deze cursus. Er wordt geïnventariseerd wat er aan muzikale mogelijkheden zijn binnen de gemeente, hoe de verantwoordelijkheden geregeld kunnen worden, et cetera. De cursus Kerkmuzikaal beleid bestaat uit een basiscursus en een vervolgcursus. De basiscursus kan afzonderlijk worden aangevraagd, de vervolgcursus alleen als vervolg op de basiscursus.


Doelgroep

kerkelijke gemeenten/kerkmusici (met name binnen de Gereformeerde Kerken (vrijg.), Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken’.


Omvang

In overleg


Meer informatie

Deze cursus wordt aangeboden door de VGK (Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici) in samenwerking met het Steunpunt Liturgie (GKv):

secretariaat@eredienst.com
0527 698549
www.eredienst.com

of:
liturgie@gkv.nl
033 2586484


 

Kleuren verkennen in het Liedboek – werken met een muziekprofiel


Inhoud

In deze cursus maken de deelnemers kennis met de inhoud en de mogelijkheden van het Liedboek 2013. De theologische en liturgische context van de eigen gemeente wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken naar de muzikale wensen en mogelijkheden. Er is aandacht voor het omgaan met verscheidenheid en er wordt geoefend in overleg tussen alle betrokkenen. Er wordt een stappenplan aangereikt om te komen tot een muziekprofiel van de eigen gemeente.

De cursus wordt gegeven door een gemeenteadviseur (PKN) en een kerkmusicus.


Doelgroep

predikanten, kerkelijk werkers, kerkmusici, taakgroepen, liturgiecommissies


Omvang

drie dagdelen. Het is ook mogelijk om een deel van de cursus te doen tijdens een gemeenteavond, kerkenraadsdag o.i.d.


Meer informatie

Deze cursus maakt deel uit van het aanbod van de Academie van de Protestantse Kerk:

info@protestantsekerk.nl    
030-8801558
www.protestantsekerk.nl