Werkweek liturgie en kerkmuziek Hoeven

lightbulb 2692247 960 720 4

De Werkweek Liturgie en Kerkmuziek heeft een eerbiedwaardige geschiedenis. Jaar na jaar komt er een grote groep bij elkaar om zich te verdiepen in allerlei aspecten van liturgie en kerkmuziek en elkaar te inspireren. Tot vorig jaar was het een activiteit van de Protestantse Kerk. Met ingang van 2019 valt deze werkweek onder het Huis van de Kerkmuziek.  

Aan de Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2019 deden maar liefs 100 deelnemers mee. Wil je een beeld krijgen van dat wat zij daar deden en meekregen, lees dan de blog die Anje de Heer bijhield: over de tropische temperaturen, het lucernarium, de weigerkaarsen van Hoeven, gastspreker Thomas Quartier, poëzie en liturgie, opgedane inzichten en opvallende uitspraken. 

Voorlopig blijft de informatie van 2019 hieronder staan, om een beeld te geven van wat er tijdens deze werkweken allemaal gebeurd. 

De Werkweek Liturgie en Kerkmuziek 2020 vindt plaats van 21 t/m 24 juli. 

 

2019

De werkweek heeft ieder jaar een eigen invalshoek. In 2019 was dat: 

Licht!

Alles begint met licht. 
De Bijbel begint er mee: 'In het begin sprak God 'er moet licht zijn' en er was licht'. Jezus zegt van zichzelf: 'Ik ben het licht van de wereld'. Ieder jaar weer wordt in de Paasnacht de intocht van het Licht gevierd. 
Ook in liturgie speelt licht een grote rol. En als dat voor liturgie geldt, dan ook voor de muziek daarbinnen. Een van de oudste liederen van de kerk is de lichthymne Phos Hilaron - 'vrolijk, vreugdevol, vriendelijk licht'. 

In de werkweek van 2019 komen vele aspecten van licht aan de bod. Allereerst in de dagelijkse vieringen, en verder al zingend, spelend en sprekend. Het programma is zo opgezet dat er gezamenlijke bijeenkomsten zijn en verder volgt ieder een hoofdvak (koorzang, dirigeren, orgel/piano en theologisch-liturgische verdieping).

Meer over het jaarthema: hier

 

Wanneer?

23 t/m 26 juli 2019. (In 2020 zal de Werkweek plaatsvinden van 21 t/m 24 juli). 

Waar?

In Centrum Bovendonk te Hoeven, een voormalig seminarie en tegenwoordig een congrescentrum.
De sfeer van dit als kloosterseminarie ontworpen complex, inclusief een prachtige kapel, is een belangrijke aspect van deze studieweek. 

Voor wie? Flyer 2019 dubbel minimaalx

Voor ieder die geïnteresseerd is in liturgie en kerkmuziek: kerkmusici (amateurs en profs), cantorij- en koorzangers, kerkgangers, parochianen, lectoren, predikanten, geestelijken, kerkelijk werkers, ambtsdragers en alle andere belangstellenden. 
Meer weten? Lees dan de blogs van 2018 en 2019.

Door wie? 

De werkweek wordt geleid door een deskundige staf, bestaande uit kerkmusici en theologen: Maarten Diepenbroek, Sander van den HoutenElske te Lindert, Theo Menting, Aleida Post en Monique Schendelaar

Gastspreker

Net als andere jaren was er ook in 2019 een gastdocent. Ditmaal:  

Thomas Quartier

Thomas Quartier osb

Thomas Quartier is verbonden aan de Benedictijner St. Willibrordabdij Slangeburg in Doetinchem. Hij doceert aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven rituele, liturgische en monastieke studies. Verder is hij verbonden aan het Titus Brandsma Instituur en is hij gastdocent aan de Benedictijnse Universiteit Sant’ Anselmo in Rome. Inmiddels heeft hij tal van publicaties op zijn naam staan. Met oog op de Werkweek in Hoeven is vooral zijn boek Liturgische Spiritualiteit. Benedictijnse impulsen van belang (Heeswijk 2013). 

Quartier ging vanuit zijn achtergrond en deskundigheid uitgebreid in op het thema van dit jaar: Licht! 

Programma, dagindeling, repertoire

Het dagprogramma bestaat uit een aantal vaste elementen. Natuurlijk de maaltijden en de koffie- en theepauzes. En verder:  

Getijden

De dagen worden gestructureerd door de getijden, drie per dag, in de eigen kapel van Bovendonk. 's Ochtends - nog voor het ontbijt - de Lauden, aan het eind van de middag de Vesper en 's avonds als afsluiting de Completen. Verder is er tussen de middag, voorafgaande aan de lunch, in de kapel gelegenheid voor stille tijd.  

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit tutti-bijeenkomsten, hoofdvakken en plusvakken. In de tutti-bijeenkomsten wordt o.a. gewerkt aan het repertoire voor de getijdenvieringen. Iedere deelnemer volgt daarnaast één hoofdvak en één plusvak. Voor het hoofdvak zijn er vier mogelijkheden: Zingen (koor), Dirigeren, Orgel/Piano en Verdieping en Liturgie in de Praktijk. Voor het plusvak kan gekozen worden uit Zingen (koor), Poëzie en Slagtechniek. Voor elk hoofdvak zijn er 6 bijeenkomsten, voor elk plusvak 2. 
Voor de hoofdvakken moet je je inschrijven (via het uitgebreide inschrijfformulier dat ieder die zich heeft aangemeld toegestuurd krijgt). 

Meer informatie over de hoofd- en plusvakken: download
Plusvak Poëzie: download

Op het (zang)repertoire staat o.a. muziek van Brahms (delen uit 'Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen'), Bainton ('I saw a new heaven'), Gjeilo ('Northern Lights') en Chillcott ('Canticles of Light'). Ook komt werk aan bod van deze componisten: Bach, Bell, Blama, Giffon, Nees, Vrienten. 

Meer informatie over het repertoire en de verdeling over tutti, hoofdvak zingen en hoofdvak dirigeren: klik hier

 

Studiepunten

Op basis van deelname aan de Werkweek kunnen studiepunten worden toegekend (Permantente Educatie: aangeven op het uitgebreide inschrijfformulier. Overige studenten: neem contact op met de eigen opleiding). 

Nieuwsbrief; flyer; persbericht

Prijzen 2019

1 pers luxe   € 545,00 
2 pers luxe  € 465,00
1 pers standaard  € 448,00
2 pers standaard  € 368,00
jongeren (2 pers standaard)  € 240,00
   

Aanmelden

Zie het formulier hieronder. Na de aanmelding wordt een uitgebreid inschrijfformulier toegestuurd. 

Aanmelding via onderstaand formulier geldt als definitief. 
Bij annulering vóór 1 juli wordt € 50,- in rekening gebracht; na deze datum is het volledige bedrag verschuldigd. 


Aanmelding

Hierbij meld ik mij aan voor de Werk- en Studieweek Liturgie en Kerkmuziek 2019

 

Verwante artikelen 

Bovendonk