Werkweek liturgie en kerkmuziek Hoeven - docenten

 De staf van de Werkweek Liturgie & Kerkmuziek wordt gevormd door kerkmusici en theologen: 

 

Maarten Diepenbroek

Staf Hoeven 2019 Maarten Diepenbroek kopieWat mij iedere keer in Hoeven treft, is het plezier dat wij allemaal ervaren in zingen en vieren. Een ongedwongen sfeer waarin we geraakt worden door de schoonheid van muziek en liturgie. De kloosterachtige setting van het gebouw draagt hiertoe onmiskenbaar bij. Zodra ik de poort binnenkom, ervaar ik rust en ruimte.
We zullen deze week dan ook gaan zingen: 'Ruimte waar het licht kan komen'.

Wie ben je? 

Met veel plezier werk ik als predikant in de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Woerden. Samen met mijn echtgenoot woon ik in Ede, waar hij als predikant in de Beatrixkerk werkt. Na mijn studie theologie in Groningen en Utrecht ben ik ruim zes jaar verbonden geweest aan de Hervormde kerk te Burgh in Zeeland (Schouwen). Van kinds af aan speelde ik orgel en zong ik. De kerkmuziek bracht mij bij de theologie. Muziek en geloven zijn voor mij onlosmakelijk verbonden!

Wat is jouw aandeel aan de werkweek? 

Samen met Theo Menting leid ik de groep Verdieping. In deze groep gaan we met elkaar de diepte in. We bekijken de liturgie van de inhoudelijke kant: wat doen we precies en waar komt di vandaan? Is dat wat we doen en zeggen ook in overeenstemming met wat we geloven? In de groep is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en te delen wat ons inspireert. Ik hoop dat de literatuur, in de reader die bij dit hoofdvak hoort, en de gesprekken er toe bijdragen dat we het thema 'licht' van een andere, verrassende kant gaan ontdekken. 

 

Sander van den Houten

Staf Hoeven 2019 Sander kopie

Dit wordt voor mij het eerste jaar in Hoeven. Van mijn stafcollegae heb ik al gehoord dat het een fantastische ervaring moet zijn, dus ik ga er met veel plezier en open vizier in. Mijn beroepspraktijk bestaat uit kerkdiensten spelen, koren dirigeren, lesgeven en concerten geven. Nu komt daar zoiets moois als de Werkweek Liturgie & Kerkmuziek bij:  ik laat me graag verrassen en inspireren.
Volgende jaar hoop ik hier mijn eigen ervaring op te kunnen schrijven! 

Wie ben je?

Ik ben organist in Kampen en Den Haag. Niet de dichtst bij elkaar liggende plaatsen, maar op beide plekken staat één van de mooiste orgels van Nederland dus het is het reizen zeker waard. Ik studeerde orgel en kerkmuziek in Rotterdam en Zwolle bij Bas de Vroome en Theo Jellema. Daar kwam een minor koordirectie bij en nog steeds heb ik  koordirectieles bij Wiecher Mandemaker. Dat is ook wel nodig omdat ik drie goede koren leid: een oratoriumverening in Raalte, Concertkoor Immanuel in Kampen en - als cantor - de Theologische Studentencantorij in Kampen. Verder  ben ik vaste begeleider bij het Kampen Boys Choir, het Roder Jongenskoor en het Bovenkerk Kamerkoor. Daarnaast geef ik orgel- en pianoles aan zo’n 20 leerlingen. Tot slot ben ik met dik 100 concerten per jaar veel onderweg in de beroepspraktijk. 

Wat is jouw aandeel aan de werkweek? 

Mijn beroepservaring delen met de deelnemende organisten door hen les te geven in kerkelijk orgelspel. Harmonisatie, improvisatie en een stukje literatuurspel zullen aan bod komen. Tevens zal ik het orgelspel verzorgen tijdens de dagelijkse getijden en de laatste dienst van schrift en tafel. Mijn verwachting is dat waar mensen met passie met muziek (hun hobby) bezig zijn er een hele prettige sfeer ontstaat die harten opent en beroert.

 

Elske te Lindert

Staf Hoeven 2019 Elske kopie kopie

‘Hoeven’ is te vatten in drie begrippen die niet zonder elkaar bestaan: Leren, Vieren en Ontmoeten. Het is een drie-eenheid, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Leren doe je omdat je samen viert, daarbij ontmoet je elkaar. Net zoals je in een kerkdienst ook drie richtingen uit viert: naar jezelf, met elkaar en met de Allerhoogste. 
Allerlei beroepsgroepen komen hier met elkaar in gesprek, en dat leidt tot  saamhorigheid. Je maakt mooie muziek en je vindt diepgang met elkaar. Dat is volop genieten!

Wie ben je? 

Ik heb orgel en zang gestudeerd en op beide terreinen ben ik werkzaam, als solist of begeleider. Op dit moment laat ik me nog altijd coachen door Cor Ardesch en volg ik zangles bij Johannette Zomer. Als sopraan maak ik deel uit van het ensemble Il Canto di Rame, werk ik regelmatig voor Consensus Vocalis en de Nederlandse Reisopera. Ook maak ik theater.
Ik ben cantor-organist in de Catharinakerk te Doetinchem en cantor in Dinxperlo. En verder dirigent van het Deventer Vocaal Ensemble en Vrouwenkoor Musica en stadsorganist van Doetinchem. Sinds 2003 draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek te Hoeven.

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek?

De muzikale en algemene eindverantwoordelijkheid ligt bij mij. Dat betekent dat ik mij bezighoud met alle voorbereidingen rond organisatie en invulling. De voorbereiding in Hoeven is er één van overleggen over kamerprijs, diëten, zalengebruik, piano’s, orgelstemmers, opstellingen in alle ruimtes, tijdschema’s. Altijd een kwestie van aan heel veel dingen denken, maar altijd in een hele plezierige overlegsfeer. De voorbereiding binnen de staf en in mijn eigen kantoortje gaat in op muzikale en theologische inhoud, maar heeft ook te maken met kamerindeling (wie slaapt waar), het maken van boeken, het verspreiden van formulieren en materiaal, contact houden met deelnemers. Kortom, een hele klus, maar met een heel goed doel voor ogen. Want een goede voorbereiding zorgt er tot nu steeds voor dat de week zelf op rolletjes loopt, waardoor ik zelf ook met volle teugen kan genieten,van de tutti-repetities, van de vieringen, van het samenzijn met deelnemers en staf. Ik heb er weer zin in!

 

Theo Menting
Staf Hoeven Theo Menting kopie kopie

Midden in de droogte van de hete zomer ontspringt ieder jaar opnieuw een bron van fris, verkwikkend water van liturgie, muziek, ontmoeting, verdieping. En wel in Hoeven.
Water om je dorst te lessen, om je op te laden, inspiratie op te doen, te ervaren wat het kan betekenen wanneer we zeggen dat de Eeuwige troont op de lofzangen van zijn volk. Maar eigenlijk is dat alles niet uit te leggen. Dat moet je ervaren, meemaken, beleven.

Wie ben je? 

Ik studeerde theologie in Utrecht en Nijmegen, deed een theateropleiding in Rotterdam en een kerkmuziekopleiding in Münster. Als theoloog ben ik verbonden aan het Dominicanenklooster in Huissen. Samen met Elske te Lindert ben ik werkzaam in het cantoraat van de Protestantse Gemeente Doetinchem. 

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek? 

Samen met Maarten Diepenbroek begeleid ik de verdiepingsgroep. Naar aanleiding van de opgegeven literatuur hopen wij op goede gesprekken en verdieping van het thema. Natuurlijk kijken we ook naar een vertaalslag naar de praktijk. 
Daarnaast zijn we beiden mede verantwoordelijk voor de vieringen tijdens de studieweek. 

 

Aleida Post

Staf Hoeven Aleida MG 0242 20 x 20 cm 3 kopie kopie

De eerste keer in Hoeven was een openbaring. Ik was er als deelnemer en ik kende nog niemand. Maar het was precies wat ik op dat moment nodig had. Het was ook zoveel meer dan ik verwacht had. Ik kon er het hele verdere jaar op teren.
Twee jaar later was ik er voor het eerst als staflid. En het was niet moeilijk om me opnieuw in Hoeven thuis te voelen, met mijn gewaardeerde collega’s en opnieuw die zeer bijzondere en goede sfeer onder de deelnemers. 

Wie ben je?

Op jonge leeftijd begon ik me te interesseren in de koorzang. Toen ik ging zingen bij een oratoriumvereniging werd de interesse in het koordirectievak gewekt. Na een aantal amateurcursussen  waagde ik in 2014 de stap naar de opleiding koordirectie aan het conservatorium in Maastricht. Juni 2018 behaalde ik daar mijn Bachelor-diploma. Met veel plezier volg ik momenteel de masterstudie bij Ludo Claesen.
Dit is, naast het wekelijks werken met het Bachkoor BWV,  kamerkoor Cantus Choralis, de cantorij van de Koorkerk te Middelburg en de Goese Oratoriumvereniging, een muziekfeest van jewelste.

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek? 

Het is voor mij heel belangrijk om mensen te laten kennismaken en enthousiasmeren voor het dirigentenvak. Mijn oogmerk is om in een vertrouwde sfeer kennis over te dragen, mensen te coachen en ze wellicht over drempels heen te helpen om zo hun talent te ontplooien. Mijn studie, het dirigeren en het lesgeven hebben mijn leven enorm verrijkt. 'Danksagen' en jubelzang zijn daar de uiting van, die ik met heel veel mensen wil delen.

 

Monique Schendelaar

Staf Hoeven 2019 Monique kopie kopie

Hoeven is een werkweek, vol van zingen, bidden, luisteren, praten, verbonden zijn met elkaar, stil zijn, lachen, gezelligheid, vieren etc.
Heel verschillende mensen uit allerlei kerken komen samen en vormen door de dagen heen een eenheid. Vooral de hoofddienst op vrijdagmorgen geeft dat gevoel van saamhorigheid weer, als we met elkaar in de kapel het avondmaal vieren. Daarna gaat iedereen weer zijn eigen weg, in eigen stad, in eigen kerk om het loflied gaande te houden, maar vooral om het uit te dragen!

Wie ben je? 

Ik ben dirigent van verschillende koren in Den Haag, Lisse en Leiden. Van huis uit ben ik Luthers en dat ben ik tot nu toe altijd gebleven. Sinds 2012 ben ik cantor in de Lutherse Kerk te Den Haag. Muziek en liturgie is zo’n essentieel onderdeel van de kerkdienst en dat gevoel is diep geworteld (tegenwoordig trouwens wel met meer openheid naar andere stromingen).

Van zingen in cantorijen en koren, naar af en toe 'het begin en eind aangeven van een gezang', ben ik uiteindelijk op mijn 32e de vakopleiding gaan doen, aan het conservatorium. Wat een verademing om je kantoorbaan op te geven voor zo’n gaaf vak. Ik kan me niet meer voorstellen dat ik ooit achter een bureau heb gezeten. Ik dirigeer, geef zanglessen, doe projecten, en maak dit jaar voor de 7e keer deel uit van de staf in Hoeven!

Wat is jouw aandeel aan de Werkweek? 

Ik geef het hoofdvak Zingen. We studeren met met de deelnemers, doorgaans een grote groep, een aantal stukken in die we  in de getijdediensten zullen zingen. Dat is meestal een mix van wat makkelijk zingbare tot wat moeilijker stukken. Dat kunnen werken zijn die je in de eigen kerk kunt gebruiken. Maar evengoed kan het muziek zijn waar je in eigen omgeving niet aan toekomt, en die je juist hier een keer kan zingen. Voor ieder wat wils, dus. Op de laatste avond laten we aan elkaar horen wat we de afgelopen dagen ingestudeerd hebben.

Daarnaast besteed ik aandacht aan stem- en koorvorming. Dat gebeurt iedere morgen na het ontbijt, als we nog wakker moeten worden, de stemmen nog slaperig zijn en we in beweging moeten komen. Met een uitgebreide opwarmsessie gaan de neuzen dezelfde kant op. Zingen maar!